Dolownik

Dolownik
Opis:

Metalowy, ocynkowany.

Art.-nr szt./pal prześwit
30280 25 72
30270 25 92